Soft Skills can make or break your career

Feb 18, 2023

Elk jaar behalen vele studenten exact hetzelfde diploma met ongeveer dezelfde studieresultaten. Zij betreden vervolgens veelal tegelijk de arbeidsmarkt. Waarom wordt de ene kandidaat geselecteerd voor een bepaalde baan en de andere niet? Er is een reële kans dat dit verbinding houdt met zijn of haar soft skills. De soft skills maken een duidelijk verschil tussen de persoon die geselecteerd is en de persoon die het uiteindelijk niet geworden is. Het feit dat de geselecteerde persoon de potentiële werkgever beter kon overtuigen van zijn of haar hard skills, geeft de verbinding aan tussen ‘hard’ en ‘soft’ en ook de
waarde die soft skills je hard skills geven.

Bij soft skills kun je denken aan communicatieve vaardigheden, klantgerichtheid, leidinggevende vaardigheden, ownership en teamwork of specifieke skills zoals coachen, onderhandelen en beïnvloeden. Door goed ontwikkelde soft skills verlopen samenwerkingen doelgerichter en naar betere tevredenheid. Echter soft skills zijn minder soft dan je op het eerst gezicht wellicht denkt. Zoals hierboven aangegeven kan je er mee te maken krijgen tijdens een sollicitatie procedure, al in de vacature of tijdens het gesprek. Daarnaast worden soft skills in veel bedrijven meegenomen tijdens de evaluatie en in de
beoordelingscyclus. Mede om deze reden wordt er tegenwoordig bewust aan de slag gegaan met soft skills, door een
persoon zelf, binnen een bedrijf, maar ook middels externe trainingen. Doel hierbij is niet alleen persoonlijke effectiviteit en beroepsmatige groei, maar ook organisatieontwikkeling. In november en december 2020 heb ik in opdracht van TeamWork Trainingen, Opleidingen & Coaching weer een aantal soft skill trainingen mogen verzorgen. Trainingen Feedback & Conflicthantering, Customer Service en Effectief Communiceren voor:

  • Colleges Financieel Toezicht
  • eMedvertise
  • BDO

Op een interactieve manier met elkaar aan de slag gaan met als doel het ontwikkelen en bewust inzetten van soft skills om hét verschil te maken. En gezien de evaluaties -de trainingen werden door de deelnemers gemiddeld met een 8,1, een 9 en een 8,8 beoordeeld- met succesvol resultaat. Het trainingsjaar 2020 is hiermee voor mij tot een eind gekomen, maar ik ben van plan in 2021 weer met net zoveel passie en energie aan de slag te gaan om verdere ontwikkeling te realiseren. Wellicht kruisen onze paden elkaar dan (weer)?

You may also like